ข่าวสาร

23 มี.ค. 67

ด่วน!! มาเลเซียประกาศ ยกระดับ คุมเข้ม ลำไยสดไทยเริ่ม 1 เม.ย. นี้

มาเลเซีย ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยสดไทย กำหนดให้ผู้ส่งออกในบัญชีเฝ้าระวัง แนบผลตรวจสารตกค้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เตือนผู้ส่งออกไทยเพิ่มความระมัดระวัง คัดลำไยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเท่านั้น ป้องกันการระงับนำเข้าในอนาคต

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่าในปี 2566 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียตรวจพบสารตกค้างในผลลำไยสดนำเข้าจากไทยเกินค่ามาตรฐานบ่อยครั้ง ซึ่งไทยส่งออกลำไยสดไปมาเลเซียในปีดังกล่าวจำนวนกว่า 9,089 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 270 ล้านบาท ทำให้มาเลเซียประกาศใช้มาตรการใหม่ กำหนดให้ผู้ส่งออกที่เคยถูกตรวจพบว่ามีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน หรือเรียกว่าอยู่ในรายชื่อเฝ้าระวัง (Watch List) จะต้องมีเอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ COA ที่แสดงว่ามีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ Carbendazim ตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐานของมาเลเซีย ประกอบการนำเข้าสินค้าทุกล็อต โดยหากไม่มีเอกสารดังกล่าว สินค้าจะถูกอายัดที่ด่านนำเข้าเพื่อรอผลการตรวจ หากไม่พบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน จึงจะอนุญาตให้นำเข้าได้ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ....

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา